Právo nemovitostí, stavební právo, právo životního prostředí

Advokátní kancelář Otrubová, Kučera a spol. poskytuje klientům komplexní právní služby týkající se nemovitostních projektů. Její advokáti mají bohaté zkušenosti s poradenstvím velkým developerským společnostem, ale i jednotlivým fyzickým osobám, pronajímatelům i nájemcům komerčních nemovitostí, pozemků, rodinných domů a bytů. Kancelář zajišťuje přípravu smluvních vzorů, nabízí rovněž spolupráci při vyjednávání a přípravě smluvní dokumentace ke koupi a financování koupě nemovitostí a při uzavírání konkrétních smluv, včetně úvěrových, zástavních apod.

Naše právní služby v této oblasti zahrnují především:

  • právní prověření (due diligence) nemovitostí a nemovitostních společností
  • přípravu smluvní dokumentace týkající se plánování a výstavby nemovitostních projektů (smlouvy o dílo mezi dodavatelem a investorem, subdodavatelské smlouvy, financování)
  • zastupování v územním a stavebním řízení
  • nákup a prodej nemovitostí (včetně prodeje a zpětného pronájmu) a pronájem bytových, kancelářských, velkoobchodních a maloobchodních a průmyslových prostor
  • nákup a prodej podniku či společností vlastnících nemovitostní projekty
  • poradenství při plánování a výstavbě infrastruktury pro realitní projekty
  • přípravu specializovaných smluv s architekty, manažery projektů a správci nemovitostí
  • právní poradenství pro společenství vlastníků jednotek, přípravu stanov společenství vlastníků jednotek
  • otázky ochrany práva životního prostředí při výstavbě, dokumentace a proces EIA
  • právní asistenci při zakládání fondů kvalifikovaných investorů a nemovitostních fondů

Zpět na právní služby

Telefon

Tel: +420 234 710 384
Fax: +420 234 710 385

 
E-mail
Úvod Přidat do oblíbených Tisk

CZ / EN