Právo obchodních společností, pracovní právo

Advokátní kancelář Otrubová, Kučera a spol. poskytuje klientům úplný právní servis při zakládání, správě a vedení obchodních společností všech právních forem, družstev a společenství vlastníků jednotek. Kancelář zajišťuje pro klienty svolávání, organizaci a řízení valných hromad společností a družstev, provádění korporátních změn ve společnostech, včetně změn výše základního kapitálu, řešení otázek živnostenských a jiných oprávnění, přípravu smluv pro členy orgánů společností a v neposlední řadě i zajištění likvidace společností.

Naše právní služby v této oblasti zahrnují především:

 • zakládání obchodních společností a družstev a řešení všech souvisejících otázek
 • zajištění všech právem požadovaných dokumentů, rejstříkových zápisů, oprávnění, licencí a dalších formálních požadavků vyžadovaných při vzniku a správě společností a družstev
 • přípravu smluv s členy orgánů společností a pracovních smluv
 • přípravu a vyjednávání dohod mezi společníky a akcionáři
 • přípravu smluv o převodu obchodních podílů a akcií
 • přípravu smluv o zástavách obchodních podílů a akcií
 • zajištění průběhu valných hromad společností, včetně zastupování klientů na valných hromadách společností
 • zajištění korporátních změn, zejména změn výše základního kapitálu, sídla, předmětu podnikání, stanov společností, nabídky převzetí
 • poradenství v souvislosti s insolvenčním řízením a reorganizací
 • zajištění likvidace, zrušení a zániku společností
 • poradenství v oblasti pracovního práva, přípravu vzorových pracovních smluv, pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatelů, oblast odměňování zaměstnanců, sociálního zabezpečení, posuzování a přípravu dokladů pro skončování pracovních poměrů zaměstnanců a propouštění zaměstnanců, otázky agenturního zaměstnávání
 • posuzování a zastupování v pracovněprávních sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Zpět na právní služby

Telefon

Tel: +420 234 710 384
Fax: +420 234 710 385

 
E-mail
Úvod Přidat do oblíbených Tisk

CZ / EN