Soudní a správní spory včetně rozhodčích řízení

Advokátní kancelář Otrubová, Kučera a spol. zastupuje klienty v soudních a správních řízeních, zajišťuje vymáhání soudních rozhodnutí a činnosti související s exekucí. Kancelář je též schopna zajistit správu a vymáhání pohledávek.

Naše právní služby v této oblasti zahrnují především:

  • analýzy možných nároků, právní pozice a právních možností klienta v souvislosti se spory s obchodními partnery či správními nebo státními orgány, včetně posouzení možné pravděpodobnosti úspěchu klienta v případě soudního či správního řízení
  • zastupování klientů v soudních, správních či rozhodčích řízeních, včetně přípravy podání a účasti na jednáních
  • zajištění služeb soudních znalců nebo tlumočníků, zajištění překladů písemností pro účely soudních či správních řízení
  • účast při vyjednávání klientů s protistranami včetně asistence při smírném řešení sporů, příprava dohod o narovnání
  • právní poradenství v obchodních, občanskoprávních a daňových nebo trestních případech

Zpět na právní služby

Telefon

Tel: +420 234 710 384
Fax: +420 234 710 385

 
E-mail
Úvod Přidat do oblíbených Tisk

CZ / EN